.

Kontaktné údaje

Heroes s. r. o.
Belinského 4
851 01 Bratislava
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 918 673 533
E-mail: info@barber.sk

Odberné miesto
Údernícka 2a
851 01 Bratislava
Slovensko

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Heroes s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Belinského 4, 851 01 Bratislava

IČO: 50522515
IČ DPH: SK2120388446 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 23.11.2016 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave I., oddiel Sro, vložka 115535/B.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK97 1100 000000 294003 1025
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2940031025 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktuj nás

nepovinné